Poradnia K.

Starsza położna środowiskowo - rodzinna Licencjat położnictwa

 • Joanna Dziurzyńska

ZAKRES OBOWIĄZKÓW i UPRAWNIEŃ POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ

PROMOCJA ZDROWIA i PROFILAKTYKA CHORÓB

 • Diagnozowanie zagrożeń zdrowia rodziny, przebiegu ciąży i rozwoju płodu oraz innych, na które narażona jest rodzina w środowisku zamieszkania.
 • Ocena zagrożenia zdrowia wynikająca z działania czynników szkodliwych w środowisku pracy kobiety.
 • Edukacja kobiety we wszystkich okresach życia do prowadzenia samoobserwacji i podejmowania działań likwidujących czynniki ryzyka
 • Udzielanie porad kobietom w zakresie samoopieki i samopielęgnacji w zdrowiu i profilaktyce chorób.
 • Ocena poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji z zakresu zachowań zdrowotnych podopiecznych.
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej, w tym dokonywanie wyboru metod postępowania edukacyjnego i doradztwa w zależności od potrzeb kobiety.
 • Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia kobiety i jej rodziny.
 • Motywowanie kobiet w przebiegu ciąży i połogu fizjologicznego do aktywnego życia.
 • Realizacja programów promocji zdrowia i programów profilaktyki chorób w odniesieniu do noworodków, kobiet i ich rodzin.
 • Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia kobiety i jej rodziny.
 • Motywowanie kobiet w przebiegu ciąży i połogu fizjologicznego do aktywnego życia.
 • Realizacja programów promocji zdrowia i programów profilaktyki chorób w odniesieniu do noworodków, kobiet i ich rodzin.
 • Promowanie karmienia naturalnego.
 • Prowadzenie edukacji w zakresie odżywienia w poszczególnych okresach życia kobiety i dziecka.
 • Prowadzenie szerokiej edukacji w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogi płciową.

OPIEKA PRZEDKONCEPCYJNA

 • Zapewnienie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia.
 • Przygotowywanie do świadomego planowania rodziny.
 • Nauczanie metod rozpoznawania płodności i stosowania środków i metod zapobiegających nieplanowanej ciąży
 • Mobilizowanie oraz kierowanie kobiet i mężczyzn do wykonywania badań specjalistycznych przed planowaniem ciąży.
 • Rozpoznawanie czynników zagrażających dla prawidłowego przebiegu przyszłej ciąży celem jak najszybszego skierowania kobiety do ginekologa.
 • Objęcie czynną i systematyczną opieką wszystkich kobiet ciężarnych, położnic, noworodków oraz ich rodzin w obszarze swojego działania.
 • Zapewnienie profesjonalnej opieki wszystkim kobietom i noworodkom z określonymi problemami zdrowotnymi (leczonym w domu, przewlekle chorym jak również przygotowywanym do leczenia szpitalnego a także po leczeniu szpitalnym).
 • Samodzielne planowanie i realizowanie opieki nad kobietą, noworodkiem i rodziną.

OPIEKA NAD RODZINĄ

 • Przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz jej kobiety i dziecka.
 • Inicjowanie, wspieranie i aktywizowanie kobiet i rodzin do samoopieki.
 • Zbieranie informacji na temat kobiety, rodziny i środowiska.

BADANIA KOBIETY i DZIECKA

 • Dokonywanie oceny stanu zdrowia kobiety (ciężarnej, rodzącej, położnicy) oraz noworodka i niemowlęcia w celu określenia zapotrzebowania na opiekę położniczą:
 • gromadzenie informacji,
 • wykonywanie badań diagnostycznych (pomiary, obserwacje, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych),
 • wykonywanie badania fizykalnego kobiety (ogólnego i położniczego) i noworodka ocena stanu psychicznego i emocjonalnego kobiety.

SYTUACJE KRYZYSOWE

 • Zapewnienie wsparcia dla kobiety i rodziny w czasie przeżywania sytuacji trudnych, zwłaszcza w przypadku choroby lub utraty ciąży lub dziecka.

OPIEKA w SCHORZENIACH GINEKOLOGICZNYCH

 • Sprawowanie całościowej, holistycznej opieki nad kobietami w schorzeniach ginekologicznych w każdym okresie życia kobiety.
 • Planowanie i realizacja świadczeń na rzecz kobiet i ich rodzin oraz dokonywanie oceny ich wyników

ZAKRES PEŁNOMOCNICTW i UPRAWNIEŃ

 • Samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłego pogorszenia się zdrowia podopiecznych do czasu przybycia lekarza.
 • Wyboru sposobu, metody, formy, miejsca i czasu wykonywania świadczeń pielęgnacyjnych.
 • Decydowania o sposobie przygotowania podopiecznych do zabiegów.
 • Decydowania o formie i zakresie edukacji zdrowotnej i poradnictwa.
 • Korzystania z dokumentacji zespołu lekarza rodzinnego i ginekologa w zakresie niezbędnym do postawienia diagnozy pielęgniarskiej.
 • Zgłaszania swoich uwag, spostrzeżeń i propozycji w zakresie postępowania z podopiecznymi i pracy zespołu.
 • Uzyskiwania od pozostałych członków zespołu potrzebnych informacji.
 • Odmowy wykonania zlecenia lekarskiego niezgodnego z jej sumieniem z podaniem przyczyny na piśmie.
 • Uzyskiwania informacji mających wpływ na zdrowie własne (HIV, Hbs).
 • Czynnego udziału w szkoleniach oraz korzystania z materiałów i środków dydaktycznych.
 
Punkt Lekarski Łukowa
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj750
mod_vvisit_counterWczoraj452
mod_vvisit_counterTen tydzień1438
mod_vvisit_counterZeszły tydzień1466
mod_vvisit_counterW tym miesiącu7748
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc29394
mod_vvisit_counterWszystkie dni824467
Ogłoszenia
Reklama