Ochrona Danych Osobowych

Informacja o przetwarzanych danych dla pacjenta

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że od dnia 25 maja 2018 r. będą przysługiwać Pani / Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych:

 

1. Administratorem Pani / Pana danych jest Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, z siedzibą w Chęcinach, adres: 26-060 Chęciny, os. Północ 10, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 31 51 045.

2. Inspektor Ochrony Danych: Andrzej Kolek

Można się z nim skontaktować:

3. Pani / Pana dane są przetwarzane w celu:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • przechowywania dokumentacji medycznej przez określony czas.

Podstawą prawną przetwarzania danych medycznych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Pani / Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom.

Odbiorcami danych będą podmioty, którym dane zostały ujawnione, takie jak:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • podmiot przetwarzający dane na zlecenie,
 • podmioty współpracujące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
 • organy lub instytucje, na wniosek których wykonywane jest badanie, itd.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie w ww. ustawą dokumentację medyczną przechowujemy przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

z wyjątkiem:

- przez 30 lat przechowujemy dokumentację medyczną:
 • w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 • zawierającą dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpis
- zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta przechowujemy przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

- skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez okres:

 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego na podstawie skierowania lub zlecenia lekarza,
 • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba ze pacjent odebrał skierowanie;
- przez 22 lata przechowujemy dokumentację medyczną dotyczącą dzieci do ukończenia 2. roku życia.

6. W związku z przetwarzaniem przez Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach Pani / Pana danych osobowych przysługuje Pani / Panu:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo do sprostowania danych w przypadku przetwarzania danych błędnych lub niekompletnych,

- prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

- prawo do ograniczenia przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do sprzeciwu.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest:

 • dobrowolne, ale konieczne do uzyskania świadczeń zdrowotnych,
 • wymogiem ustawowym; wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kontrahentów będących osobą fizyczną

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że::

 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, z siedzibą w Chęcinach, os. Północ 10, 26-060 Chęciny

2. Inspektor Ochrony Danych: Andrzej Kolek

Można się z nim skontaktować:

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust.  1 lit. b) rozporządzenia.

4. Odbiorcami  Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.

6. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

9. Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 
Punkt Lekarski Łukowa
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj239
mod_vvisit_counterWczoraj1250
mod_vvisit_counterTen tydzień2965
mod_vvisit_counterZeszły tydzień2191
mod_vvisit_counterW tym miesiącu6451
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc8581
mod_vvisit_counterWszystkie dni1167282
Kampania Atykorupcyjna