TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w  formie pisemnej oraz ustnej.
Skargi i wnioski mogą być składane do:

Dyrektora SZPOZ W CHĘCINACH lek. med. Małgorzata Wojtczak

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, bezpłatna ogólnopolska infolinia: 800 190 590

Rzecznik Praw Pacjenta przy Świętokrzyskim NFZ ul. Jana Pawła II 9, pokój 023, 25-025 Kielce 41 364 61 06